Ми завжди
раді допомогти!
Просто натисніть зелену кнопку знизу праворуч


Офіційний канал Dominant.UA в Telegram 

Нижченаведена інформація є офіційною офертою (пропозицією) будь-якій юридичній чи фізичній особі укласти договір на абонентське обслуговування. Зазначений договір є публічним і відповідно до Цивільного кодексу його умови однакові для всіх споживачів. За згодою з умовами оферти — Ви можете здійснювати оплату послуг. У цьому випадку договір буде вважатися укладеним, а наша компанія зобов'язана надавати послуги з реєстрації та підтримки доменного імені. За потреби може бути укладено документально оформлений договір із підписами та печатками.

Публічна оферта

Про надання послуг:
- з розміщення веб-сайтів, віртуальних серверів (хостингу) та реєстрації доменних імен у мережі Інтернет;
іменованих надалі Послуги на серверах суб'єкта господарської діяльності - ТОВ «Домiнант Телеком Україна», що надалі іменується Виконавець будь-якій юридичній або фізичній особі, що іменується надалі Абонент.

Ця угода має характер публічної оферти, є еквівалентом «усної угоди» та відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу..

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  • 1.1. Під Послугами розуміється надання Абоненту:
   • унікальні ім'я та пароль, що дозволяють йому розміщувати свою інформацію на серверах Виконавця (протягом 1-5 робочих днів після надходження оплати на розрахунковий рахунок Виконавця);
   • реєстрацію доменних імен;
   • можливість організації імен електронної пошти з обсягом інформації, що зберігається в кожний момент часу, в межах квоти, передбаченої тарифним планом;
   • можливість використання всіх доступних програм та функцій;
   • доступ до статистики відвідувань;
   • отримання необхідних для підключення до послуги та настроювання програмного забезпечення консультації електронною поштою.
  • 1.2. До складу Послуг не входить надання можливості прийому-передачі електронних повідомлень Абонента в офісі Виконавця, налаштування або діагностика персонального комп'ютера, модему та програмного забезпечення Абонента як в офісі Виконавця, так і з виїздом до Абонента, а також навчання навичок роботи в Інтернеті.
  • 1.3. Виконавець надає реєстрацію доменного імені на підставі
   Договору, укладеного з адміністратором — ТОВ «Хостмайстер», адміністраторами регіональних зон України та іншими реєструючими організаціями.
   • 1.3.1. При сприянні Абоненту у реєстрації доменного імені Виконавець не несе відповідальності за строки та можливі затримки у реєстрації, пов'язані з технологічними особливостями реєструючої організації. Також Виконавець не відповідає за відмову реєструючої організації в реєстрації домену з будь-яких причин, що не суперечать їхньому внутрішньому Регламенту.
   • 1.3.2. Нове доменне ім'я реєструється у тому випадку, якщо виконано всі необхідні умови, правила та норми його реєстрації, зокрема:
    • на момент реєстрації таке ім'я домену вільно;
    • не порушуються загальноприйняті морально-етичні норми;
    • у заявці вказана повна та коректна інформація, необхідна для реєстрації;
    • дотримано правил цієї доменної зони.
   • 1.3.3. За Договором Абонент має право зареєструвати будь-яку кількість доменів на своє ім'я.
   • 1.3.4. У разі, якщо реєстрований домен з будь-яких причин неможливо оформити на Абонента, Виконавець має право оформити такий домен, вказавши свою контактну інформацію, при цьому Виконавець не має права володіння на такі доменні імена та не претендує на них.
   • 1.3.5. Абонент підтверджує, що на момент підписання договору, за його інформацією, ні реєстрація доменного імені, ні порядок його використання не порушують прав інтелектуальної власності третіх осіб.
   • 1.3.6. За зареєстрований домен (домени) за поточним договором, повернення коштів не провадиться за жодних умов.
   • 1.3.7. Зареєстрований домен (домени) за ініціативою Абонента може бути видалений з реєстраційної бази достроково, при цьому він стане доступним для реєстрації третім особам.
   • 1.3.8. Виконавець виконує вказані нижче зміни лише при наданні Абонентом письмової заяви з печаткою організації та підписом керівника - для юридичних осіб або з додатком копії паспорта - для фізичних осіб (1, 2 сторінки, інші сторінки з вклеєними фотографіями та сторінка з пропискою), допускається кольорова скан- копія заяви та паспорта:
    1. передача підтримки домену іншому реєстратору;
    2. передача прав на домен;
    3. дострокове видалення домену, якщо таке видалення можливо.
    Виконавець має право вимагати додаткові документи для встановлення справжності заяви.
   • 1.3.9. Відповідальність Виконавця в кожному конкретному доменному імені припиняється в останній момент закінчення терміну реєстрації доменного імені.
   • 1.3.10. За Абонентом залишається право пріоритету продовжити доменне ім'я після закінчення його строку реєстрації протягом певного терміну (для кожного доменне ім'я такий термін може відрізнятись). Виконавець не може гарантувати таке продовження, але докладає всіх зусиль, щоб його забезпечити.
   • 1.3.11. Вартість продовження домену після закінчення терміну його реєстрації може відрізнятися від стандартної вартості продовження доменного імені.
   • 1.3.12. Незалежно від того, в якій зоні зареєстровано доменне ім'я, через 27 днів після закінчення терміну реєстрації домен може бути видалено з реєстру або передано новому реєстранту (абоненту).
 2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
  • 2.1. Обов'язки Виконавця:
   • 2.1.1. Надати Абоненту Послуги за допомогою реєстрації Абонента.
   • 2.1.2. Зареєструвати Абонента шляхом видачі йому пароля та імені (логіна) на паперовому носії або шляхом передачі пароля та логіну на e-mail Абонента;
   • 2.1.3. Здійснити всі дії, що залежать від нього, для реєстрації обраного Абонентом імені домену, але не гарантує Абоненту, що обране ним доменне ім'я не буде зайняте третьою стороною за час оплати рахунку Абонентом і час виконання технічних процедур з реєстрації;
   • 2.1.4. Надавати Послуги відповідно до суми абонентської оплати, що перебуває на особовому рахунку Абонента, внесеної у порядку п. 3 оферти;
   • 2.1.5. Зберігати конфіденційність інформації Абонента, отриманої від нього під час реєстрації, а також зміст приватних повідомлень електронної пошти за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;
   • 2.1.6. Опублікувати офіційні повідомлення, пов'язані з обслуговуванням Абонентів та зміною тарифів на оплату, на веб-сайті Виконавця , а також надсилати їх на електронну пошту абонентів.
  • 2.2. Обов'язки Абонента:
   • 2.2.1 Абонент зобов'язаний надати повну, правдиву та точну інформацію про себе, зокрема контактну інформацію (ПІБ, назва організації, адреса, телефон, e-mail).
    А також, на запит Виконавця, документи, що підтверджують достовірність інформації.
    Абонент самостійно несе відповідальність за достовірність та конфіденційність даних, зазначених ним або його представником під час реєстрації.
   • 2.2.2 оплачувати Послуги відповідно до обраного тарифного плану Виконавця. Клієнт зобов'язується самостійно знайомитися з інформацією про умови обслуговування та тарифи на веб-сайті Виконавця.
   • 2.2.3 зберігати видані йому відповідні фінансові документи, що підтверджують здійснену оплату Послуг;
   • 2.2.4 не рідше одного разу на тиждень ознайомлюватися з офіційною інформацією, пов'язаною з обслуговуванням Абонента, включаючи зміну тарифних планів Виконавця, які публікуються у порядку, зазначеному в пункті 2.3.4 цієї оферти.
   • 2.2.5 Абонент зобов'язаний самостійно переконатися у своєчасній реєстрації (продовженні реєстрації) домену на його ім'я, так як він і тільки він є для Реєстратора повноправним власником реєстрованого (зареєстрованого) доменного імені;
   • 2.2.6 у разі будь-яких збоїв або затримок у реєстрації доменного імені на термін більше 5 днів після оплати замовлення, особливо при його продовженні, щоб уникнути втрати володіння доменним ім'ям, Абонент повинен негайно повідомити про це Виконавця всіма можливими способами контактів. вказаним на сайті http://dominant.ua;
   • 2.2.7 у разі невдалої реєстрації домену або невдалому його продовженні з будь-якої причини Виконавець повертає Абоненту сплачену ним суму за письмовою заявою. Цим обмежується відповідальність Виконавця за цією послугою;
  • 2.3. Права Виконавця:
   • 2.3.1. Тимчасово припинити надання Послуг Абоненту без повернення коштів до отримання Виконавцем письмових пояснень від Абонента у таких випадках:
    1. не надходження оплати за Послуги у встановлені Виконавцем строки;
    2. у разі виявлення Виконавцем факту надання Абонентом, під час проходження реєстрації, неповної, неправдивої, неточної інформації. А також у разі не надання Абонентом у 3-денний термін (за запитом Виконавця) документів, що підтверджують достовірність інформації.
    3. дій спрямованих на обмеження або перешкоджання доступу інших користувачів до Послуг, а також здійснення спроб несанкціонованого доступу до ресурсів Виконавця та інших систем, доступних через мережу Інтернет;
    4. розсилання через мережу Інтернет будь-якої інформації, яка суперечить вимогам законодавства України чи нормам міжнародного права. Під розсилкою розуміється як масове розсилання кількох електронних листів безлічі одержувачів, і множинне розсилання одному одержувачу, і навіть використання реквізитів (веб-сторінок, e-mail) Виконавця при подібних розсилках, зроблених через іншого Провайдера. Під повідомленнями розуміються повідомлення електронної пошти, ICQ та інших засобів особистого обміну інформацією;
    5. опублікування чи передачі будь-якої інформації чи програмного забезпечення, що містить у собі комп'ютерні віруси чи інші компоненти, прирівняні до них;
    6. дій, спрямованих на те, щоб надсилати, публікувати, передавати, поширювати, надавати або в будь-якому вигляді використовувати в комерційних цілях інформацію, програмне забезпечення або інші матеріали, повністю або частково, отримані за допомогою Послуг (якщо це явно не дозволено власником такої інформації, програмного забезпечення) забезпечення або іншої продукції) за умови наявності письмової вимоги власника такої інформації щодо обмеження перелічених дій;
    7. направлення електронних повідомлень комерційного та іншого характеру, неузгодженого (не запрошеного) попередньо з її одержувачем, а також у разі порушення Норм користування мережею, прийнятих робочою групою Відкритого Форуму Інтернет-Сервіс-Провайдерів, за наявності письмової заяви одержувача такого розсилання;
    8. публікації та передачі через мережу Інтернет будь-якої інформації, що суперечить чинному законодавству України. Зокрема, це стосується порнографічних зображень. У зв'язку з відсутністю законодавчо встановлених методик визначення того, чи конкретне зображення є порнографічним, Виконавець залишає за собою право такого визначення;
    9. розміщення сайтів фінансових пірамід, HYIP-сайтів та прирівняних до них інвестиційних проектів.
   • 2.3.2 Виконавець має право припинити договірні відносини з Абонентом в односторонньому порядку, з одночасним надсиланням письмового електронного повідомлення, за порушення Абонентом умов цієї оферти. Моментом розірвання договору та припинення обслуговування вважається дата направлення відповідного повідомлення Абоненту.
   • 2.3.3 При підвищених (наднормативних) потребах Абонента до апаратних та інших ресурсів, що надаються в рамках замовленого обслуговування — Виконавець залишає за собою право запропонувати Абоненту перехід на інший тарифний план, а при відмові Абонента — припинити його обслуговування з поверненням невикористаних Абонентом коштів.
   • 2.3.4 Виконавець може змінювати умови Договору та вартість Послуг в односторонньому порядку. Нові умови та тарифи доводяться до відома Абонента шляхом публікації на веб-сайті Виконавця та надсиланням на контактну електронну адресу Абонента повідомлень. Абонент може не погодитися з таким підвищенням та розірвати Договір, про що повинен повідомити Виконавця протягом 10 календарних днів з моменту опублікування на сайті або отримання повідомлення. Якщо від Абонента не надійшло заперечень, зміни вважаються прийнятими Абонентом та стають невід'ємною частиною Договору. У разі зміни тарифів раніше внесена плата не перераховується за новими тарифами.
  • 2.4. Права Абонента:
   • 2.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления Услуг в соответствии с условиями настоящей оферты.
 3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
  • 3.1 Вартість Послуг визначається відповідно до тарифних планів, опублікованих на веб-сайті Виконавця (www.dominant.ua). Абонентська плата та ціни на Послуги зазначаються в українських гривнях..
  • 3.2 Оплата Послуг провадиться у формі передоплати як за готівковий, так і за безготівковий розрахунок. Готівкова оплата може бути здійснена Абонентом у будь-якому відділенні банків. При оплаті через Банк Абонент зобов'язаний вказати у призначенні платежу номер рахунку, виставлений до оплати, або номер замовлення. Виконавець має право не надавати послуги у випадку, якщо у платіжному документі Абонентом не вказано номер рахунку або номер замовлення до моменту приведення платіжного документа у відповідність.
  • 3.3 Абонент самостійно несе відповідальність за правильність вироблених ним платежів. При зміні банківських реквізитів Виконавця з моменту опублікування нових реквізитів на офіційному веб-сайті Виконавця Абонент самостійно несе відповідальність за платежі, здійснені за застарілими реквізитами.
  • 3.4 Факт оплати Послуги вважається підтвердженим, а особовий рахунок Абонента відкритим після надходження відомостей з банку про зарахування коштів на рахунок Виконавця.
  • 3.5 Товари та послуги, надані Виконавцем, не можуть передаватися третім особам, у тому числі перекладати на обслуговування іншим компаніям у випадках:
    1. отримання даної послуги як бонус або подарунок
    2. при неповній (частковій) оплаті цієї послуги
    3. претензій щодо пункту та підпунктів 2.3.1. даної оферти
    4. отримання бонусу або подарунка до цієї послуги
    5. безкоштовного переказу доменного імені без його продовження

   3.5.1 Товар або послуга може передаватися третім особам, у тому числі переводитись на обслуговування іншим компаніям при 100% оплаті наданих послуг чи товарів грошима або за домовленістю сторін.
 4. ОСОБЛИВІ УМОВИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  • 4.1 Виконавець не гарантує абсолютну безперебійність чи безпомилковість Послуг та не дає гарантії того, що запропоноване програмне забезпечення або будь-які інші матеріали не містять системних помилок. Виконавець вживає всіх розумних зусиль і заходів з метою недопущення цього.
  • 4.2 Виконавець не несе відповідальності за прямі або непрямі збитки, заподіяні Абоненту внаслідок використання або неможливості користування Послугами або понесені внаслідок помилок, перепусток, перерв у роботі, видалення файлів, дефектів, затримок у роботі або передачі даних, або зміни функцій та інших причин. Виконавець не гарантує прийняття пошти Абонента від віддалених мереж, функціонування яких спричинило занесення адреси такої мережі до списків, за якими програма доставки пошти Виконавця не здійснює прийом пошти.
  • 4.3 Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв'язку загального користування, за допомогою яких здійснюється доступ до Послуг.
  • 4.4 Абонент бере на себе повну відповідальність та ризики, пов'язані з використанням мережі Інтернет за допомогою Послуг, у тому числі відповідальність за оцінку точності, повноти та корисності будь-яких думок, ідей, іншої інформації, а також якості та властивостей товарів та послуг, що поширюються в Інтернет та наданих Абоненту за допомогою Послуг.
  • 4.5 Абонент повністю відповідальний за збереження свого пароля та за збитки, які можуть виникнути через несанкціоноване його використання. За фактом крадіжки логіну та паролю, що стався з вини третіх осіб, клієнт має право направити на адресу Виконавця заяву про зміну логіну та паролю, з обов'язковим додатком до заяви відповідного фінансового документа, що підтверджує оплату Послуг. Виконавець не несе відповідальності за дії третіх осіб, що спричинили крадіжку, а для відшкодування коштів витрачених на вкрадений час клієнт повинен звернутися до відповідних слідчих та правоохоронних органів.
  • 4.6 Виконавець не несе відповідальності за повідомлення будь-яких третіх сторін про позбавлення Абонента доступу та за можливі наслідки, які виникли внаслідок відсутності такого попередження.
  • 4.7 Виконавець не є відповідачем або відповідачем за будь-якими зобов'язаннями та витратами, пов'язаними з порушенням положень оферти Абонентом або іншими особами, які використовують ім'я користувача та пароль Абонента; або пов'язаним з використанням Інтернету за допомогою Послуг; або пов'язаним із розміщенням або передачею будь-якого повідомлення, інформації, програмного забезпечення або інших матеріалів в мережі Інтернет Абонентом або іншими особами, які використовують його логін та пароль.
  • 4.8 Виконавець виконує прохання Абонента, надіслані лише з контактного e-mail Абонента або зі службової області (акаунта) на офіційному веб-сайті Виконавця. Контактною e-mail вважається адреса, вказана у реєстраційній базі на офіційному веб-сайті Виконавця. Абонент може змінювати контактний e-mail у реєстраційній базі при вході до службової області (акаунт) на офіційному веб-сайті Виконавця.
  • 4.9 Ні Виконавець, ні Адміністратор відповідного домену, ні Оператор реєстру відповідного домену не несуть жодної відповідальності за використання доменних імен, зареєстрованих за його допомогою, а також за зміст будь-яких матеріалів на сайтах, що публікуються під такими доменними іменами або розміщуються на серверах Виконавця. Виконавець за цим Договором не є безпосереднім учасником процесу передачі, зберігання та обробки інформації, що розміщується Абонентом, та відповідно не несе відповідальності перед третіми особами за будь-які порушення їх прав у зв'язку з розміщенням такої інформації.
 5. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЙ І СПОРІВ
  • 5.1. Претензії Абонента щодо наданих Послуг приймаються Виконавцем до розгляду лише письмово та в строк не пізніше 3-х календарних днів з дати виникнення спірної ситуації. Термін розгляду претензій Абонента становить трохи більше 14 (чотирнадцяти) робочих днів.
  • 5.2 Розгляд претензій до Виконавця, пов'язаних з наданням Послуг, здійснюється за умови пред'явлення Абонентом відповідних фінансових документів, що підтверджують оплату Послуг.
  • 5.3 Для вирішення технічних питань щодо вини Абонента в результаті його неправомірних дій при користуванні мережею Інтернет, Виконавець має право самостійно залучати компетентні організації як експерти.
  • 5.4 При розгляді спорів, як докази, сторони мають право надавати роздруковані електронні листи (e-mail), зі збереженою службовою технічною інформацією в них (заголовках). Якщо службова технічна інформація (заголовки) відсутня, такий лист не є доказом. Оригінальність заголовків електронного листа може підтвердити Інтернет-Сервіс-Провайдер, за допомогою якого було надіслано відповідного електронного листа або незалежних експертів.
 6. МОМЕНТ ВСТУП У СИЛУ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ. ТЕРМІН ДІЇ. ПОРЯДОК ЗМІНИ І РОЗІРВАННЯ
  • 6.1. Абонент має право в будь-який час в односторонньому порядку відмовитися від Послуг Виконавця. У цьому випадку Абонент зобов'язаний попередити Виконавця за 15 днів до дати розірвання Публічної оферти. У такому разі кошти, внесені Абонентом на виконання цієї Публічної оферти, не повертаються.
  • 6.2. Виконавець має право у будь-який час в односторонньому порядку відмовити в обслуговуванні Абоненту без роз'яснення причин.
  • 6.3. У разі дострокового припинення надання Послуг відповідно до цієї Оферти з ініціативи Виконавця, Абоненту провадиться повернення коштів за повні місяці невикористаного часу (оплата за місяць, протягом якого обслуговування було припинено не повертається) при пред'явленні Абонентом відповідних фінансових документів. Повернення коштів провадиться на підставі відповідної письмової заяви Абонента з додатком копії паспорта та виконується на банківський рахунок Абонента у гривні, відкритий в українському банку.
  • 6.4. Публічна оферта набирає чинності з моменту надходження першої передоплати на поточний рахунок Виконавця та діє до закінчення терміну дії послуги (термін реєстрації доменного імені, послуги веб-хостингу та ін.). Після закінчення цього терміну Договір вважається розірваним.
  • 6.5. Продовження договору здійснюється автоматично лише за умови надходження на поточний рахунок Виконавця наступної оплати за продовження послуги, але лише за умови, що оплата надійшла до закінчення строку передплаченої послуги відповідно до закінчення строку дії договору. Якщо умов дотримано, договір продовжується автоматично на новий термін дії послуги (або реєстрації доменного імені).
  • 6.6. При розірванні Договору або припинення його терміну дії інформація Замовника, що є в електронному вигляді, зберігається у Виконавця протягом терміну, регламентованого внутрішніми документами.
  • 6.7. З усіх питань, неврегульованих у цьому тексті оферти, Сторони керуються чинним законодавством України.
 7. ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ПОСЛУГОЙ "ВІРТУАЛЬНИЙ ХОСТИНГ"
  • 7.1. Ліміти та обмеження. Всі тарифні плани віртуального веб-хостингу, у тому числі безлімітні, обмежуються максимальною кількістю файлів, що розміщуються на обліковому записі межею в 250 тисяч. Тарифні плани також мають обмеження трохи більше 1000 таблиць у базі даних і трохи більше ГБ пам'яті на базу даних. Будь-який обліковий запис, який перевищує дані ліміти, може бути заблокований до усунення причин блокування. Усі тарифні плани мають такі обмеження: використання не більше ніж a) одного ядра процесора для тарифів "Економний" та "Розкішний", два ядра процесора для тарифу "Максимальний"; b) 512 МБ оперативної пам'яті для тарифів "Економний" та "Розкішний"; 1 ГБ оперативної пам'яті для тарифу "Максимальний"; с) 40 одночасних підключень до веб-сервера та 40 активних процесів для тарифів "Економний" та "Розкішний", 80 одночасних підключень до веб-сервера та 80 активних процесів для тарифу "Максимальний"; d) 1 MB/с IO диска. У разі перевищення одного або кількох лімітів, Ваш сайт може уповільнити свою роботу або тимчасово не відкриватись.
  • 7.2. Вміст сайту. Ваш сайт не може містити наступного матеріалу: (1) скрипт для масового завантаження зображень на сайт (за аналогією з Photobucket або TinyPic); (2) банерну мережу; (3) скрипт для масового завантаження файлів на сайт (за аналогією з Rapidshare); (4) потокове аудіо (більше одного або двох потоків); (5) скрипт для організації масового розсилання електронних листів; (6) анонімний або платний SMS-шлюз; (7) сховища резервних копій; (8) торрент трекери; (9) файлове сховище, а саме розміщення файлів з метою надання публічного доступу до них; (10) будь-який інший матеріал, який може вплинути на функціонування нашого обладнання або мережі.
  • 7.3. Необмежений дисковий простір / безлімітний трафік. Тарифні плани віртуального хостингу призначені для розміщення особистих сайтів та сайтів організацій. Таким чином, ми пропонуємо необмежений трафік та на деяких тарифах необмежений дисковий простір. Це означає, що ми не лімітуємо кількість трафіку та/або дискового простору, який може використовувати Ваш сайт за умови його відповідності цим правилам. Якщо використання Вашого сайту трафіку або дискового простору несе ризик для стабільності, продуктивності або безвідмовної роботи наших серверів, систем зберігання даних, мережі або інших об'єктів нашої інфраструктури, ми можемо вимагати перенесення Вашого сайту на VPS або виділений сервер. Ми також можемо вжити заходів для обмеження ресурсів, виділених для Вашого облікового запису.
  • 7.4. Надсилання електронної пошти. На тарифах віртуального хостингу ми обмежуємо відправлення електронної пошти – 300 листів на годину з одного поштового домену.
 8. ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
  • Приймаючи умови даної оферти, Абонент надає дозвіл на обробку своїх персональних даних Власнику бази ТОВ "Домінант Телеком Україна". Абонент погоджується, що контактна інформація про нього може бути використана як контактна інформація в публічному інтернет-сервісі WHOIS, у тому числі і в знеособленому вигляді. Абонент також погоджується з тим, що Виконавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Абонента, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних (наприклад, під час реєстрації доменного імені).
  • Мета обробки персональних даних:
   можливість виконання умов цієї Оферти, можливість проведення взаєморозрахунків, а також отримання рахунків, актів та інших документів.
  • Термін обробки персональних даних:
   дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії договору, а також протягом наступних п'яти років після закінчення його дії
  • Права суб'єкта персональних даних зазначено у статті 8 Закону України "Про захист персональних даних".
   Приймаючи умови цієї Оферти, Абонент погоджується, що зміст його прав як суб'єкта персональних даних йому відомі та зрозумілі.
 9. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ
  • Особливості роботи публічного сервісу WHOIS - https://hostmaster.ua/services/
  • Правила домену .UA - http://hostmaster.net.ua/policy/?ua
  • Новий Регламент публічного домену .UA (діє з 01.11.2013 р.) - https://hostmaster.ua/policy/2ld.ua
  • Порядок супроводу доменного імені у разі, коли воно не обслуговується реєстратором - https://hostmaster.ua/services/
  • Єдина політика вирішення спорів щодо доменних імен у домені .UA (.UA Domain Name Dispute Resolution Policy), Правила Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен у домені .UA (Rules for .UA Domain Name Dispute Resolution Policy) та Додаткові правила Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен у домені .UA Всесвітньої організації інтелектуальної власності - https://hostmaster.ua/policy/ua-drp
 10. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ
  ТОВ «Домiнант Телеком Україна»
  Код ЄДРПОУ 37431288
  Поштова адреса: Україна, 62472, Харькiвська обл., м. Мерефа, а/с № 4, ТОВ «Домiнант Телеком Україна»
  Телефон: +380 94 710-51-70
  Електронна пошта: support@dominant.ua
  Сайт: http://dominant.ua